Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Ilustracja do informacji o konkursie - logo Powiatowego Centrum Rozwoju Edukacji

E-konkurs "Moja pasja kluczem do sukcesu!"

Regulamin 10. powiatowego e-konkursu z zakresu doradztwa zawodowego pod tytułem „Moja pasja kluczem do sukcesu!”
Mały jubileusz, gdyż już 10. edycja konkursu „Moja pasja kluczem do sukcesu”!!! Miało być wyjątkowo, wspominkowo, uroczyście… Niestety czas panującej epidemii nie pozwala nam na zorganizowanie konkursu w innej formie niż e-konkurs.
Zachęcamy jednak dzieci i młodzież do udziału w jubileuszowej edycji powiatowego konkursu "Moja pasja kluczem do sukcesu!".

1. Organizator konkursu:
Powiatowe Centrum Rozwoju Edukacji w Nowym Mieście Lubawskim – ul. 3 Maja 25, 13-300 Nowe Miasto Lubawskie wraz z powiatową koordynatorką ds. doradztwa zawodowego.
2. Cele konkursu:
- Popularyzacja wiedzy z zakresu doradztwa zawodowego w powiecie nowomiejskim.
- Rozwijanie zainteresowań uczniów.
- Promocja zainteresowań uczniów.
- Promocja rodziny jako środowiska rozwijającego pasje i talenty dziecka.
3. Idea konkursu:
Powiatowe Centrum Rozwoju Edukacji w Nowym Mieście Lubawskim popularyzuje ideę doradztwa zawodowego w powiecie nowomiejskim. Przeznaczony jest dla dzieci i uczniów z przedszkoli i szkół z powiatu nowomiejskiego.
4. Patronat:
Honorowy patronat nad konkursem obejmuje Starosta Nowomiejski Pan Andrzej Ochlak.
5. Instytucje partnerskie:
Partnerami w przedsięwzięciu są:
- Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lubawskim.
- Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Nowym Mieście Lubawskim.
6. Czas i miejsce oficjalnego podsumowania:
Ze względu na epidemię COVID-19 nie odbędzie się coroczne uroczyste oficjalne podsumowanie. Laureaci konkursu będę indywidualnie po telefonicznym ustaleniu terminu odbierać nagrody w siedzibie Powiatowego Centrum Edukacji. Odbiór nagród odbywać się będzie z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego od dnia 31.12.2020.
7. Zasady uczestnictwa:
- Informacje dla dzieci przedszkolnych i uczniów klas I-IV szkół podstawowych - kategoria „Kim będę w przyszłości”.
Zadaniem uczestnika konkursu jest wykonanie pracy plastycznej w dowolnej technice. Praca konkursowa powinna przedstawiać wyobrażenie dziecka/ucznia o swoim przyszłym zawodzie i pracy jaką chciałby wykonywać, gdy będzie dorosły.
Wykonaną pracę należy sfotografować i przesłać mailowo na adres pcre.nml@gmail.com z dopiskiem „Moja pasja kluczem do sukcesu 2020” najpóźniej do dnia 28.12.2020 do godziny 15:00.
Zdjęcia prac muszą być w formacie jpg, jpeg, bmp, pdf.
W treści maila należy napisać następujące dane:
a) Nazwisko i imię dziecka/ucznia;
b) Nazwa przedszkola/szkoły, klasa/oddział przedszkolny;
c) Numer kontaktowy do rodzica.
Uczestnicy są podzieleni na trzy kategorie:
- Dzieci w wieku przedszkolnym.
- Uczniowie klas I-III.
- Uczniowie klas IV-VI.
Informacje dla uczniów klas VII-VIII szkoły podstawowej oraz szkół ponadpodstawowych.
W tej kategorii wiekowej uczniowie wykonują zdjęcie przedstawiające własną pasję. Zdjęcia w formacie jpg, jpeg, bmp, pdf przesłać mailowo na adres pcre.nml@gmail.com  z dopiskiem „Moja pasja kluczem do sukcesu 2020” najpóźniej do dnia 28.12.2020 do godziny 15:00.
W treści maila należy napisać następujące dane:
d) Nazwisko i imię ucznia
e) Nazwa szkoły, klasa
f) Numer kontaktowy do rodzica lub pełnoletniego ucznia.
Informacje ogólne:
1. Przystąpienie do e-konkursu i wysłanie pracy na podany adres mailowy traktowane jest jako uznanie warunków regulaminu oraz wyrażanie zgody na przetwarzanie danych osobowych przez organizatora zgodnie z RODO dla klientów Powiatowego Centrum Rozwoju Edukacji w Nowym Mieście Lubawskim. Zgoda obejmuje zamieszczanie imienia i nazwiska, oznaczenia przedszkola/szkoły i klasy oraz wizerunku laureata w celu promowania działalności Powiatowego Centrum Rozwoju Edukacji w Nowym Mieście Lubawskim oraz powiatu nowomiejskiego na portalu Facebook, stronie internetowej https://ppp-nml.pl/, www.powiat-nowomiejski.pl oraz w lokalnych mediach.
2. W przypadku braku podania pełnych danych np. oznaczenia klasy nie będzie możliwie przydzielenie pracy do kategorii wiekowej i jest jednoznaczne z odrzuceniem pracy.
Obowiązek informacyjny:
Administratorem danych osobowych jest Powiatowe Centrum Rozwoju Edukacji w Nowym Mieście Lubawskim, ul. 3 Maja 25, 13-300 Nowe Miasto Lubawskie.
Z inspektorem ochrony danych osobowych można skontaktować się pod adresem administrator@norwid.eu. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie zgody którą można w każdym czasie wycofać jednak jej wycofanie nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania przed jej cofnięciem po zakończeniu X Powiatowego Konkursu "Moja pasja kluczem do sukcesu" dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z przepisami prawa do celów archiwalnych. Celem przetwarzania danych osobowych jest udział w X Powiatowym Konkursie "Moja pasja kluczem do sukcesu" jak i cel archiwalny po zakończeniu konkursu. Odbiorcą Danych osobowych będą instytucje wymienione w regulaminie. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwania konkursu jak i po jego zakończeniu w celu archiwalnym. Osobie, która wyraziła zgodę przysługuje prawo do: dostępu do danych osobowych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Każde z praw osoby będzie rozpatrywane w świetle obecnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie jego realizacji. Każda osoba posiada również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych.
Nie podanie danych osobowych zawartych powyżej skutkuje brakiem możliwości wzięcia udziału w powyższym konkursie.
Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie „Moja pasja kluczem do sukcesu!”
Iwona Krajewska, Dyrektor Powiatowego Centrum Rozwoju Edukacji w Nowym Mieście Lubawskim

Kontakt

POWIAT NOWOMIEJSKI

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
(adres URI skrytki: /spnml/ESP)
Starostwo Powiatowe
tel. 56 472 42 20, faks 56 472 42 22
sekretariat@powiat-nowomiejski.pl
Wydział Geodezji i Nieruchomości
tel. 56 472 42 33, 34, 35, 36
ewidencja@powiat-nowomiejski.pl
Wydział Zarządzania Kryzysowego
tel. 56 474 44 00, faks 56 474 44 55
kryzys@powiat-nowomiejski.pl

Administrator strony
orka@powiat-nowomiejski.pl

Banery/Logo