Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Grafika - flaga i godło Rzeczypospolitej Polskiej

Informacja o dofinansowaniu inwestycji drogowych

W Ramach Rządowego Fundusz Rozwoju Dróg dofinansowano ze środków Państwowego Funduszu Celowego następujące inwestycje:

 • „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1299N gr. Woj. (Brodnica) – Krotoszyny – Szwarcenowo – droga powiatowa 1333N na odcinku Łąkorek – Łąkorz”
  Dofinansowanie: 1 723 301,91 zł

  Całkowity koszty inwestycji: 2 872 169,86 zł.

  Wnioskiem objęta była droga powiatowa Nr 1299N na odcinku o długości 2,880 km. Przebiega ona przez obszary wsi Łąkorek i Łąkorz na planowanym odcinku do przebudowy.

  Projekt zakładał wzmocnienie nawierzchni przez ułożenie warstwy wiążącej i warstwy ścieralnej na całym odcinku, poszerzenie jezdni poza obszarem zabudowy do szerokości jezdni 6,00 m. W obszarze zabudowy wsi Łąkorz, w celu spowolnienia ruchu szerokość jezdni wynosi 5,50 m. Wzdłuż jezdni na całym odcinku pobocze o szerokości 1m – nawierzchnia gruntowa, a przy krawędzi łuków wzmocnienie opornikiem i dodatkowo umocnienie tłuczniem.
  Przełożono istniejący chodnik prawostronny oraz zjazdy z kostki betonowej, celem dostosowania do zmiany rzędnych wysokościowych nawierzchni jezdni. Odwodnienie pasa przebudowywanej drogi na terenie zabudowanym polegało na regulacji wpustów ulicznych i połączenie z istniejącymi odcinkami kanalizacji deszczowej. Poza terenem zabudowanym wody opadowe z jezdni poprzez spadki podłużne i poprzeczne zostały odprowadzone powierzchniowo do odnowionych rowów przydrożnych infiltrujących.
  Projekt zakładał budowę peronów i oznakowanie poziome przystanków autobusowych.
  W ramach projektu oznakowanie pionowe zostało wymienione na odblaskowe. Wloty podporządkowanych skrzyżowań zostały dodatkowo wyposażone w oznakowanie poziome. Oznakowanie poziome objęło także przebudowane przejście dla pieszych. Na przejściu dla pieszych zastosowano zostanie oznakowanie aktywne – znaki pionowe na tle fluorescencyjnym oraz punktowe elementy odblaskowe na jezdni.
  Projekt zakładał przebudowę 2 skrzyżowań w Łąkorzu z drogą powiatową Nr 1236N (w km 2+290 oraz w km 2+287 przebudowywanego odcinka) w kierunku Mierzyna oraz w kierunku przeciwnym w stronę Wawrowic poprzez wykonanie nawierzchni z masy mineralno – asfaltowej.

 • „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1254N Tuszewo – Truszczyny – Dębień przez wieś Zwiniarz”.

  Dofinansowanie: 367 662,44 zł
  Całkowity koszty inwestycji: 628 852,95 zł

  Wnioskiem objęta była droga powiatowa Nr 1254N na odcinku o długości 0,580 km. Przebiega ona przez obszar wsi Zwiniarz na planowanym odcinku do przebudowy.

  Projekt zakładał wzmocnienie nawierzchni przez ułożenie warstwy wiążącej i warstwy ścieralnej na całym odcinku, a w celu spowolnienia ruchu szerokość jezdni wynosi 5,00 m. Wzdłuż jezdni na całym odcinku objętym do przebudowy pobocze o szerokości 1m – nawierzchnia gruntowa, chodniki z kostki betonowej. Wykonano regulację studni kanalizacji deszczowej poza pas ruchu, naprawę poboczy oraz oczyszczenie i odnowienie rowów przydrożnych.
  Na planowanym do przebudowy odcinku drogi Nr 1254N wyznaczone jest obecnie 1 miejsce na przystanek autobusowy (bez peronu). Projekt zakłada budowę peronu. W ramach projektu oznakowanie pionowe zostało wymienione na odblaskowe. Oznakowanie poziome objęło także przebudowane przejście dla pieszych. Na przejściach dla pieszych zastosowano oznakowanie aktywne – znaki pionowe na tle fluorescencyjnym oraz punktowe elementy odblaskowe na jezdni.
  Projekt zakładał przebudowę 2 skrzyżowań: z drogą gminną Nr 183028N z kierunku Łążyna oraz z drogą gminną Nr 183026N w kierunku Montowo – dr. wojewódzka nr 541, poprzez wykonanie nawierzchni z masy mineralno – asfaltowej.

 • „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1246N dr. woj. nr 538 Skarlin Nowe Miasto Lubawskie na odcinku Skarlin – Nawra”.

  Dofinansowanie: 1 280 398,38 zł.
  Całkowity koszty inwestycji: 1 829 140,55 zł.

  Wnioskiem objęta była droga powiatowa Nr 1246N na odcinku o długości 2,430 km. Przebiega ona przez obszary wsi Skarlin na planowanym odcinku do przebudowy.

  Projekt zakładał wzmocnienie i poszerzenie jezdni poza obszarem zabudowy do szerokości jezdni 5,50 m. Wzdłuż jezdni na całym odcinku objętym do przebudowy pobocze o szerokości 0,75 m – nawierzchnia gruntowa, a przy krawędzi łuków wzmocnionych opornikiem dodatkowo umocnione tłuczniem. Wykonano naprawę poboczy oraz oczyszczenie i odnowienie rowów przydrożnych. Zbudowano peron o szerokości 1,50 m i wykonano oznakowanie poziome przystanku autobusowego.
  W ramach projektu oznakowanie pionowe zostało wymienione na odblaskowe. Na wyjeździe ze Skarlina (w kierunku Nawry) poza obszarem zabudowanym ustawiono znak B-33 (ograniczenie prędkości do 70 km/h). Ponadto w ramach przebudowy drogi powiatowej Nr 1246N przy wjeździe do miejscowości Skarlin od strony Nawry usytuowano wyspę dzieląca na jezdni, wraz z odgięciem toru jazdy.


Cele wyżej wymienionych  projektów to poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i parametrów technicznych lokalnej sieci drogowej, a także poprawa oraz zwiększenie atrakcyjności oraz dostępności terenów inwestycyjnych dla mieszkańców powiatu nowomiejskiego.

Kontakt

POWIAT NOWOMIEJSKI

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
(adres URI skrytki: /spnml/ESP)
Starostwo Powiatowe
tel. 56 472 42 20, faks 56 472 42 22
sekretariat@powiat-nowomiejski.pl
Wydział Geodezji i Nieruchomości
tel. 56 472 42 33, 34, 35, 36
ewidencja@powiat-nowomiejski.pl
Wydział Zarządzania Kryzysowego
tel. 56 474 44 00, faks 56 474 44 55
kryzys@powiat-nowomiejski.pl

Administrator strony
orka@powiat-nowomiejski.pl

Banery/Logo