Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Grafika dekoracyjna

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia w formie darowizny

Załącznik do Uchwały Nr 91/629/2021 Zarządu Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 01.07.2021 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia w formie darowizny, stanowiącej własność Powiatu Nowomiejskiego na rzecz Gminy Nowe Miasto Lubawskie

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia w formie darowizny, stanowiącej własność Powiatu Nowomiejskiego na rzecz Gminy Nowe Miasto Lubawskie.

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 ze zm.) Zarząd Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia.

Położenie nieruchomości
Oznaczenie w Księdze Wieczystej
Powierzchnia
działki w ha
Opis nieruchomości
Przeznaczenie nieruchomości, sposób zagospodarowania
Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami
Cena rynkowa nieruchomości w zł (netto)
Uwagi
1
2
3
5
6
7
8
9
Chrośle, Gmina Nowe Miasto Lubawskie 447/5
EL1N/00032310/1
0,4826
 
Nieruchomość gruntowa niezabudowana.
Działka przeznaczona zostanie na realizację zadania pn. ”Budowa ścieżki rowerowej Bratian-Iława-Etap I Bratian-Radomno”
Dla przedmiotowej działki brak jest aktualnego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu.
40 000,00
Planowana jest
darowizna
działki
na rzecz Gminy Nowe Miasto Lub

I
Wykaz zostaje wywieszony na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego przy ul. Rynek 1 w Nowym Mieście Lubawskim na okres 21 dni.
II
Informacja o wywieszeniu tego wykazu zostanie podana do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej oraz na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Nowym Mieście Lubawskim.

Kontakt

POWIAT NOWOMIEJSKI

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
(adres URI skrytki: /spnml/ESP)
Starostwo Powiatowe
tel. 56 472 42 20, faks 56 472 42 22
sekretariat@powiat-nowomiejski.pl
Wydział Geodezji i Nieruchomości
tel. 56 472 42 33, 34, 35, 36
ewidencja@powiat-nowomiejski.pl
Wydział Zarządzania Kryzysowego
tel. 56 474 44 00, faks 56 474 44 55
kryzys@powiat-nowomiejski.pl

Administrator strony
orka@powiat-nowomiejski.pl

Banery/Logo