Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Grafika dekoracyjna

Afrykański pomór świń - aktualizacja

W nawiązaniu do Rozporządzeń Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr 56 z dnia 26 sierpnia 2021, oraz nr 58 z dnia 27 sierpnia 2021 w związku ze stwierdzeniem choroby zakaźnej zwierząt- afrykańskiego pomoru świń i wyznaczeniem ognisk tej choroby w gminie Nowe Miasto Lubawskie, powiat nowomiejski określone zostały obszary zapowietrzony i zagrożony:

1) obszar zapowietrzony afrykańskim pomorem świń o promieniu 3 kilometrów wokół ogniska choroby stwierdzonego w miejscowości Chrośle, obejmujący miejscowości w ich granicach administracyjnych:
- w gminie Nowe Miasto Lubawskie: Chrośle, Nowy Dwór Bratiański; Pustki, Radomno, Ruda.
2) obszar zagrożony wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń sięgający 7 kilometrów poza obszar zapowietrzony, o którym mowa w pkt. 1, obejmujący miejscowości w granicach administracyjnych:
- w gminie Nowe Miasto Lubawskie: Bagno, Bratian, Gryzliny, Jamielnik, Kaczek, Lekarty, Łąki Bratiańskie, Mszanowo, Nawra, Nowe Miasto Lubawskie, Pacółtowo, Radomno, Skarlin, Tylice, Chrośle, Nowy Dwór Bratiański,
- w gminie Kurzętnik: Kamionka, Kurzętnik, Marzęcice, Mikołajki, Wawrowice,
- w gminie Grodziczno; Jakubkowo, Kuligi, Zajączkowo;
- w gminie Biskupiec: Wonna.
§ 2. Na obszarze, o którym mowa w § 1 pkt 1 zakazuje się:
1) wywożenia świń oraz materiału biologicznego świń z gospodarstw, bez zgody właściwego powiatowego lekarza weterynarii;
2) transportu świń po drogach publicznych lub wewnętrznych z wyłączeniem dróg wewnętrznych w gospodarstwach, bez zgody właściwego lekarza weterynarii; zakaz ten nie dotyczy tranzytu świń bez rozładunku lub postojów na obszarze zapowietrzonym;
3) organizowania targów, wystaw, pokazów lub konkursów zwierząt oraz odłowów zwierząt łownych;
4) organizowania widowisk, zgromadzeń i pochodów, w których uczestnikom towarzyszą zwierzęta;
5) wywożenie i rozrzucania ściółki oraz nawozu naturalnego pochodzącego od świń bez zgody właściwego powiatowego lekarza weterynarii;
6) przemieszczania ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi oraz produktów pochodzenia zwierzęcego pozyskanych ze świń do pozostałych państw członkowskich Unii Europejskiej, państw trzecich oraz pozostałych części terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bez zgody właściwego powiatowego lekarza weterynarii;
§ 3. Na obszarze, o którym mowa w § 1 pkt 1 nakazuje się:
1) oczyszczenie, odkażanie a w koniecznych przypadkach także dezynfekcję środków transportu oraz sprzętu używanego do transportu zwierząt, tusz, środków żywienia zwierząt, nawozów naturalnych lub przedmiotów, które mogą spowodować szerzenie choroby;
2) zachowanie zasad higieny niezbędnych do ograniczenia ryzyka szerzenia się choroby, w szczególności odkażanie rąk i obuwia przez osoby wchodzące i wychodzące z gospodarstwa;
3) pozostawianie po zakończeniu pracy ze świniami odzieży i obuwia ochronnego w pomieszczeniu;
4) posiadaczom świń zgłaszanie powiatowemu lekarzowi weterynarii miejsc, w których przebywają świnie;
5) niezwłoczne powiadomienie właściwego powiatowego lekarza weterynarii przez posiadaczy świń o wszystkich przypadkach padłych lub chorych świń w gospodarstwie;
§ 4. Na obszarze, o którym mowa w § 1 pkt 2 zakazuje się:
1) wywożenia świń oraz materiału biologicznego świń z gospodarstw bez zgody właściwego powiatowego lekarza weterynarii;
2) transportu świń po drogach publicznych lub wewnętrznych z wyłączeniem dróg wewnętrznych w gospodarstwach bez zgody właściwego powiatowego lekarza weterynarii; zakaz ten nie dotyczy świń pochodzących spoza obszaru zagrożonego przewożonych do rzeźni znajdującej się na tym samym obszarze w celu bezpiecznego uboju oraz w przypadku tranzytu świń bez rozładunku lub postojów na obszarze zagrożonym;
3) organizowania targów, wystaw, pokazów lub konkursów zwierząt oraz odłowów zwierząt łownych.
§ 5. Na obszarze, o którym mowa w § 1 pkt 2 nakazuje się:
1) oczyszczenie, odkażanie a w koniecznych przypadkach także dezynfekcję środków transportu oraz sprzętu używanego do transportu zwierząt, tusz, środków żywienia zwierząt, nawozów naturalnych lub przedmiotów, które mogą spowodować szerzenie choroby;
2) zachowanie zasad higieny niezbędnych do ograniczenia ryzyka szerzenia się choroby, w szczególności odkażanie rąk i obuwia przez osoby wchodzące i wychodzące z gospodarstwa;
3) posiadaczom świń zgłaszanie powiatowemu lekarzowi weterynarii miejsc, w których przebywają świnie;
4) niezwłoczne powiadomienie właściwego powiatowego lekarza weterynarii przez posiadaczy świń o wszystkich przypadkach padłych lub chorych świń w gospodarstwie;
§ 6. Nakazy i zakazy, o których mowa w § 2-5 obowiązują wszystkich mieszkańców oraz osoby przebywające czasowo na obszarach, o których mowa w § 1.

Kontakt

POWIAT NOWOMIEJSKI

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
(adres URI skrytki: /spnml/ESP)
Starostwo Powiatowe
tel. 56 472 42 20, faks 56 472 42 22
sekretariat@powiat-nowomiejski.pl
Wydział Geodezji i Nieruchomości
tel. 56 472 42 33, 34, 35, 36
ewidencja@powiat-nowomiejski.pl
Wydział Zarządzania Kryzysowego
tel. 56 474 44 00, faks 56 474 44 55
kryzys@powiat-nowomiejski.pl

Administrator strony
orka@powiat-nowomiejski.pl

Banery/Logo