Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Grafika ilustracyjna

Wykaz planowanych dyżurów na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej

Zarządzenie Nr 179/2021 Starosty Nowomiejskiego z 29.11.2021 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 103/2020 Starosty Nowomiejskiego z dnia 22.12.2020 w sprawie określenia wykazu planowanych dyżurów przeznaczonych na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie Powiatu Nowomiejskiego w 2021.

Na podstawie art. 9 ustawy z dnia  5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (t. j. Dz.U. z 2021 r. poz. 945) oraz § 14 ust. 2 pkt 8 Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Nowym Mieście Lubawskim stanowiącego załącznik do uchwały Zarządu Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim nr 29/193/2019 z dnia 18 września 2019 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Nowym Mieście Lubawskim (ze zmianami) zarządza się, co następuje:

§ 1
W Zarządzeniu Nr 103/2020 Starosty Nowomiejskiego z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie określenia wykazu planowanych dyżurów przeznaczonych na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie Powiatu Nowomiejskiego w 2021 r. § 1 otrzymuje brzmienie:  
㤠1
W Powiecie Nowomiejskim w roku 2021 prowadzone będą dwa punkty.  
W punkcie Nr 1  pełnione dyżury przeznaczone będą na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej. 
W punkcie Nr 2 pełnione dyżury przeznaczone będą na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej i świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego po dwie godziny każdego dnia. Pierwsze dwie godziny dyżuru każdego dnia udzielana będzie nieodpłatna pomoc prawna, kolejne dwie godziny dyżuru świadczone będzie nieodpłatne poradnictwo obywatelskie. Dyżury pełnione będą  w lokalizacjach, dniach i godzinach określonych w poniższych harmonogramie:
 
1. Punkt Nr 1:
Lp.
Dzień
tygodnia
Lokalizacja punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w poszczególnych dniach tygodnia
Godziny pełnienia dyżuru w punkcie w  poszczególnych dniach tygodnia/ Informacje o rodzaju podmiotu udzielającego nieodpłatnej pomocy prawnej  
1)
Poniedziałek
Zespół Szkół im. Władysława Jagiełły w Kurzętniku,
ul. Grunwaldzka 37, 13-306 Kurzętnik
od 8.00 do 12.00
(Radca Prawny wskazany przez Radę Okręgowej Izby Radców Prawnych w Toruniu  lub osoba go zastępująca)
2)
Wtorek
Gminne Centrum Kultury
Nowe Miasto Lubawskie z/s
w Mszanowie, ul. Podleśna 1, Mszanowo,
13-300 Nowe Miasto Lubawskie
od 12.00 do 16.00
(Radca Prawny wskazany przez Radę Okręgowej Izby Radców Prawnych w Toruniu lub osoba go zastępująca  )
3)
Środa
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grodzicznie
Grodziczno 17a
13-324 Grodziczno
od 15.00 do 19.00
(Adwokat  wskazany przez Okręgową Radę Adwokacką w Toruniu lub osoba go zastępująca)
4)
Czwartek
Gminny Ośrodek Kultury w Biskupcu,
ul. Rynek 4, 13-340 Biskupiec
od 14.00 do 18.00
(Adwokat wskazany przez Okręgową Radę Adwokacką w Toruniu lub osoba go zastępująca)
5)
Piątek
Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lubawskim,
ul. Rynek 1, 13-300 Nowe Miasto Lubawskie
od 8.00 do 12.00
(w godzinach od 8.00 do 10.00 Radca Prawny wskazany przez Radę Okręgowej Izby Radców Prawnych w Toruniu  lub osoba go zastępująca)
(w godzinach od 10.00 do 12.00 Adwokat  wskazany przez Okręgową Radę Adwokacką 
w Toruniu lub osoba go zastępująca) 
 
W zależności od bieżącego zapotrzebowania, czyli zgłoszonych przez osoby uprawnione potrzeb będzie w punkcie prowadzona nieodpłatna mediacja. Jedno spotkanie podczas dyżuru z mediatorem poświęcone nieodpłatnej mediacji w zakresie, o którym mowa w art. 4a ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej nie może przekroczyć połowy czasu trwania dyżuru. Nieodpłatną mediację prowadzi mediator, spełniający wymagania określone w art. 4a ust. 6, 7 i 8 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej.
 
2. Punkt Nr 2: 
Lp.
Dzień
tygodnia
Lokalizacja punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.
w poszczególnych dniach tygodnia
Godziny pełnienia dyżuru w punkcie w  poszczególnych dniach tygodnia/ Informacje o rodzaju podmiotu udzielającego nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczącego nieodpłatne poradnictwo obywatelskie   
1)
Poniedziałek
Gminny Ośrodek Kultury w Biskupcu,
ul. Rynek 4, 13-340 Biskupiec
od 14.00 do 18.00
(Stowarzyszenie Zaborskie Towarzystwo Naukowe, ul. Dworcowa 18, 89-632 Brusy)
2)
Wtorek
Zespół Szkół im. Władysława Jagiełły w Kurzętniku, ul. Grunwaldzka 37, 13-306 Kurzętnik
od 14.00 do 18.00
(Stowarzyszenie Zaborskie Towarzystwo Naukowe, ul. Dworcowa 18, 89-632 Brusy)
3)
Środa
Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lubawskim, ul. Rynek 1, 13-300 Nowe Miasto Lubawskie
od 8.00 do 12.00
(Stowarzyszenie Zaborskie Towarzystwo Naukowe, ul. Dworcowa 18,  89-632 Brusy)
4)
Czwartek
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grodzicznie, Grodziczno 17a
13-324 Grodziczno
od 14.00 do 18.00
(Stowarzyszenie Zaborskie Towarzystwo Naukowe, ul. Dworcowa 18, 89-632 Brusy)
5)
Piątek
Gminne Centrum Kultury Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie, ul. Podleśna 1, Mszanowo, 13-300 Nowe Miasto Lubawskie
od 12.00 do 16.00
(Stowarzyszenie Zaborskie Towarzystwo Naukowe, ul. Dworcowa 18,  89-632 Brusy)
 
6)
Piątek
24 grudnia 2021 r.
31 grudnia 2021 r.
Gminne Centrum Kultury Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie, ul. Podleśna 1, Mszanowo, 13-300 Nowe Miasto Lubawskie
od 8.00 do 12.00
(Stowarzyszenie Zaborskie Towarzystwo Naukowe, ul. Dworcowa 18,  89-632 Brusy)
 
W zależności od bieżącego zapotrzebowania, czyli zgłoszonych przez osoby uprawnione potrzeb będzie w punkcie prowadzona nieodpłatna mediacja. Jedno spotkanie podczas dyżuru z mediatorem poświęcone nieodpłatnej mediacji w zakresie, o którym mowa w art. 4a ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej nie może przekroczyć połowy czasu trwania dyżuru”.   
§ 2 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Kontakt

POWIAT NOWOMIEJSKI

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
(adres URI skrytki: /spnml/ESP)
Starostwo Powiatowe
tel. 56 472 42 20, faks 56 472 42 22
sekretariat@powiat-nowomiejski.pl
Wydział Geodezji i Nieruchomości
tel. 56 472 42 33, 34, 35, 36
ewidencja@powiat-nowomiejski.pl
Wydział Zarządzania Kryzysowego
tel. 56 474 44 00, faks 56 474 44 55
kryzys@powiat-nowomiejski.pl

Administrator strony
orka@powiat-nowomiejski.pl

Banery/Logo