POWIAT NOWOMIEJSKI

Podpisanie umowy na dofinansowanie remontu drogi powiatowej

17 marca 2021 Arkadiusz Dobek i Andrzej Ochlak podpisali umowę, której przedmiotem jest udzielenie powiatowi dotacji celowej z budżetu gminy w wysokości 95 tysięcy złotych z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji dla zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 1236N Wielka Tymawa – Łąkorz – Wawrowice na odcinku Wielka Tymawa – Łąkorz”. Termin wykonania zadania ustalono do dnia 30 listopada 2021.