POWIAT NOWOMIEJSKI

Zadania zlecone organizacjom pozarządowym w 2021 roku w ramach otwartego konkursu ofert

1) Promowanie zdrowego stylu życia:
 • Polski Czerwony Krzyż Nowe Miasto Lubawskie - Propagowanie idei honorowego krwiodawstwa - 1 000,00 zł,
 • Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów - Coś dla zdrowia - wyjazdy na baseny solankowe - 1 000,00 zł,
 • Nowomiejskie Stowarzyszenie Wspomagania Rozwoju Dzieci i Młodzieży „Błękitna Mila”- Ośmiodniowy rejs żeglarski dla młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym - 3 000,00 zł.

2) Promowanie tradycji kulturowych w powiecie nowomiejskim:

 • Koło Gospodyń Wiejskich w Łąkorzu - VII Festiwal Piosenki Patriotycznej - 500,00 zł,
 • Koło Gospodyń Wiejskich w Łąkorzu - XIII Przegląd Zespołów „Początek Lata im. Anny Grzywacz” -  500,00 zł,
 • Stowarzyszenie Wspierające Rozwój Wsi Jamielnik - „Kulturowe tradycje krzepione historią i otulone ziołami” - 2 000,00 zł,
 • Stowarzyszenie Ochrony Przyrody i Dziedzictwa Kulturowego w Łąkorzu - VII Festiwal Chleba Ziemi Lubawskiej - 1 000,00 zł,
 • Stowarzyszenie Ochrony Przyrody i Dziedzictwa Kulturowego w Łąkorzu - VII Festiwal Gwary Ziemi Lubawskiej - 1 000,00 zł,
 • Stowarzyszenie Manufaktura Nowomiejska - warsztaty artystyczne z Manufakturą Nowomiejską - 1 000,00 zł,
 • Nowomiejska Akademia Kobiet - W poszukiwaniu dawnych smaków - 2 000,00 zł.

3) Aktywizacja Niepełnosprawnych:

 • Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Nowe Miasto Lubawskie - XI Turniej Badmintona Osób Niepełnosprawnych - 1 200,00 zł,
 • Nowomiejskie Stowarzyszenie Wspomagania Rozwoju Dzieci i Młodzieży „Błękitna Mila”- Spotkania integracyjne dla dzieci, młodzieży i osób niepełnosprawnych - 2 500,00 zł,
 • Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów - Trzydniowy wyjazd integracyjny dla osób niepełnosprawnych - 300,00 zł.

4) Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym:

 • Koło Gospodyń Wiejskich w Łąkorzu - Zaplatani w sznurku – warsztaty rękodzieła - 1 500,00 zł,
 • Uniwersytet Trzeciego Wieku - Rajd rowerowy Szlakiem Historii Ziemi Nowomiejskiej - 2 000,00 zł

5) Prowadzenie konsultacji i terapii dzieci specjalnej troski oraz ich rodzin:

 • Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski – Prowadzenie konsultacji i terapii dla dzieci niepełnosprawnych i ich rodzin - 6 000,00 zł.

6) Działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży:

 • Nowomiejskie Stowarzyszenie Wspomagania Rozwoju Dzieci i Młodzieży „Błękitna Mila”- Wypoczynek nad morzem dla dzieci, wychowanków Domu Dziecka w Pacółtowie - 5 000,00 zł.

7) Turystyka i krajoznawstwo:

 • Stowarzyszenie „Amazonki” - Malborski Zespół Zamkowy - nowoczesne poznawanie historii - 1 550,00 zł.

8) Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej:

 • Stowarzyszenie Radomno Biega - Bieg przełajowy im. Ks. Józefa Dembieńskiego - 4 500,00 zł.