Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Grafika ilustracyjna

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania za prawo własności nieruchomości położonej w gminie Kurzętnik - sprawa GK.6821.1.5.2021

Na podstawie art. 8 ustawy z  21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.), w związku z art. 49 ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.), Starosta Nowomiejski oznajmia,

że dnia 20 grudnia 2021 r. została wydana decyzja Starosty Nowomiejskiego znak GK.6821.1.5.2021 w sprawie ustalenia odszkodowania za prawo własności nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w obrębie Kurzętnik, gminie Kurzętnik, woj. warmińsko - mazurskie, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka numer 627/1, o powierzchni 0,0194 ha (powstała z podziału działki numer 627), przejętej z mocy prawa przez Gminę Kurzętnik, na podstawie Decyzji Starosty Nowomiejskiego z dnia 22 lipca 2021 r. Nr AB.6740.3.1.2021 zezwalającej Wójtowi Gminy Kurzętnik na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn. "Budowa ulicy Polnej w Kurzętniku" z rygorem natychmiastowej wykonalności. W trakcie prowadzonego postępowania administracyjnego ustalono, iż własciciel  przedmiotowej nieruchomości zmarł i jak dotąd spadkobiercy nie zostali ustaleni. W związku z powyższym informuję, iż istnieje możliwość zapoznania się z treścią wyżej wskazanej decyzji w Wydziale Geodezji i Nieruchomości Starostwa Powiatowego w Nowym Mieście Lubawskim, ul. Grunwaldzka 3, w pokoju nr 2 w godzinach 7.15 do 15.15.
Od decyzji służy stronom odwołanie do Wojewody Warmińsko - Mazurskiego, za pośrednictwem Starosty Nowomiejskiego, w terminie 14 dni licząc od upływu 14 dni od daty podania obwieszczenia do publicznej wiadomości. Podanie obwieszczenia do publicznej wiadomości - 20.12.2021 r.
Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło  publiczne obwieszczenie.

Sporządziła: Katarzyna Osmańska

Kontakt

POWIAT NOWOMIEJSKI

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
(adres URI skrytki: /spnml/ESP)
Starostwo Powiatowe
tel. 56 472 42 20, faks 56 472 42 22
sekretariat@powiat-nowomiejski.pl
Wydział Geodezji i Nieruchomości
tel. 56 472 42 33, 34, 35, 36
ewidencja@powiat-nowomiejski.pl
Wydział Zarządzania Kryzysowego
tel. 56 474 44 00, faks 56 474 44 55
kryzys@powiat-nowomiejski.pl

Administrator strony
orka@powiat-nowomiejski.pl

Banery/Logo