POWIAT NOWOMIEJSKI

Informacja dla organizacji pozarządowych

W związku z opracowywaniem projektu budżetu na 2021 r., proszę o składanie propozycji dotyczących zabezpieczenia środków finansowych na rzecz organizacji pozarządowych.
W piśmie proszę uwzględnić wstępny koszt zadania i zakres działania.
Jednocześnie przypominam, że podane przez Państwa propozycje potrzebne są do ustalenia budżetu, a środki na wykonanie wybranych zadań przekazywane będą po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert, który zostanie ogłoszony w 2021 roku.
Pismo proszę przekazać do pełnomocnika do spraw organizacji pozarządowych, ul. Grunwaldzka 3 (pokój nr 12) Nowe Miasto Lubawskie lub drogą mailową na adres org2@powiat-nowomiejski.pl w terminie do 28.08.2020 r.