Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Grafika ilustracyjna

Konsultacje projektów uchwał antysmogowych

Zarząd województwa warmińsko-mazurskiego w celu zapobieżenia negatywnemu oddziaływaniu zanieczyszczeń powietrza na zdrowie ludzi lub na środowisko przystąpił do przyjęcia uchwał antysmogowych.

Uchwała antysmogowa jest aktem prawa miejscowego (najczęściej obowiązuje na terenie województwa czy gminy), mającym na celu zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza, a tym samym poprawę jakości powietrza, poprzez wymianę starych, nieefektywnych pieców oraz ograniczenie stosowania paliw stałych złej jakości, za nieprzestrzeganie którego można ponieść konsekwencje karne.
Sejmik województwa warmińsko-mazurskiego w drodze uchwał chce, wzorem innych województw, wprowadzić ograniczenia lub zakazy w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw. Z uwagi na fakt, iż zapisy zawarte w tzw. uchwałach antysmogowych będą w istotnym stopniu bezpośrednio dotyczyły mieszkańców województwa warmińsko-mazurskiego, aktualnie przeprowadzone są szerokie konsultacje wśród wszystkich zainteresowanych, zarówno mieszkańców, jak i samorządów lokalnych.
Planowane uchwały zostały rozdzielone na dotyczące terenów miast i obszary poza terenami miast. Jest wciąż możliwość składania uwag i wniosków w postępowaniu mającym na celu opracowanie tych dokumentów. Udostępnione są w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (BIP) pod adresem: https://bip.warmia.mazury.pl/, w zakładce: Konsultacje społeczne, gdzie znajdują się szczegółowe informacje dotyczące procedur i przebiegu konsultacji oraz formularz zgłaszania uwag, opinii i wniosków.
Uwagi i wnioski można składać w terminie do 21 stycznia 2022 roku włącznie.

Kontakt

POWIAT NOWOMIEJSKI

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
(adres URI skrytki: /spnml/ESP)
Starostwo Powiatowe
tel. 56 472 42 20, faks 56 472 42 22
sekretariat@powiat-nowomiejski.pl
Wydział Geodezji i Nieruchomości
tel. 56 472 42 33, 34, 35, 36
ewidencja@powiat-nowomiejski.pl
Wydział Zarządzania Kryzysowego
tel. 56 474 44 00, faks 56 474 44 55
kryzys@powiat-nowomiejski.pl

Administrator strony
orka@powiat-nowomiejski.pl

Banery/Logo