POWIAT NOWOMIEJSKI

Powiatowy etap Olimpiady Wiedzy Rolniczej, Ochrony Środowiska i BHP w Rolnictwie

23 września 2020 r. w Gminnym Centrum Kultury w Kurzętniku miały miejsce zmagania na szczeblu powiatowym Olimpiady Wiedzy Rolniczej, Ochrony Środowiska i BHP w Rolnictwie. Organizatorem konkursu jest Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Nowym Mieście Lubawskim, działający w strukturach Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie.

Poziom rywalizacji był bardzo wysoki. W teście zawierającym 25 trudnych pytań
z zakresu wiedzy ogólnorolniczej, rynku rolnego, ekologii, biologii i BHP w rolnictwie ustalono ostateczną klasyfikację:
1. miejsce: Kamil Golubski
2. miejsce: Damian Jaroszewski
3. miejsce: Katarzyna Licznerska
Osoby te będą reprezentowały nasz powiat podczas olimpiady szczebla wojewódzkiego.
Wyróżniono ponadto następujące osoby:
4. miejsce: Wojciech Jarzembowski
5. miejsce: Marek Napiórkowski.
Uczestnicy konkursu otrzymali liczne, wartościowe nagrody i upominki. Ich sponsorami byli m.in. Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lubawskim i wszystkie gminy powiatu, Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego oraz liczne przedsiębiorstwa związane z branżą rolniczą z terenu powiatu nowomiejskiego.  Organizatorom gratulujemy bardzo dobrej organizacji imprezy, o czym świadczy pozyskanie do współpracy wielu partnerów i sponsorów oraz wysokiego poziomu merytorycznego konkursu.