POWIAT NOWOMIEJSKI

Zarządzanie kryzysowe

Artykuły

 • Określenie obszaru zapowietrzonego w związku ze stwierdzeniem wysoce zjadliwej grypy ptaków

  W związku ze stwierdzeniem choroby zakaźnej zwierząt - wysoce zjadliwej grypy ptaków i wyznaczeniem ogniska tej choroby w gospodarstwach położonych w miejscowościach Nowe Miasto Lubawskie, Kurzętnik i Lipowiec, zgodnie z rozporządzeniem Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr 22 z dnia 13 maja 2021 r. określa się obszar zapowietrzony o promieniu 3 km wokół ognisk choroby obejmujący miejscowości powiatu nowomiejskiego: Gmina Kurzętnik: Kamionka, Kurzętnik, Lipowiec, Marzęcice, Nielbark i Romanowo, Gmina Nowe Miasto Lubawskie: Nawra i Nowe Miasto Lubawskie. Na obszarze zapowietrzonym zakazuje się:

  Czytaj Więcej o: Określenie obszaru zapowietrzonego w związku ze stwierdzeniem wysoce zjadliwej grypy ptaków
 • Ptasia grypa - obszar zapowietrzony i zagrożony

  W związku ze stwierdzeniem choroby zakaźnej zwierząt - wysoce zjadliwej grypy ptaków i wyznaczeniem ogniska tej choroby w gospodarstwie położonym w miejscowości Ostaszewo w Gminie Grodziczno, zgodnie z rozporządzeniem Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr 15 z dnia 23 kwietnia 2021 r. określa się obszar zapowietrzony o promieniu 3 km wokół ogniska choroby obejmujący miejscowości powiatu nowomiejskiego: Katlewo, Lorki, Ostaszewo, Rynek.

  Czytaj Więcej o: Ptasia grypa - obszar zapowietrzony i zagrożony
 • Dane adresowe

  POWIATOWE CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO
  13 – 300 Nowe Miasto Lubawskie, ul. Szkolna 5b

  KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
  13-300 Nowe Miasto Lubawskie, ul. Szkolna 5b

  KOMENDA POWIATOWA POLICJI
  13-300 Nowe Miasto Lubawskie, ul. Grunwaldzka 6

  RATOWNICTWO MEDYCZNE
  13 -300 Nowe Miasto Lubawskie, ul. Mickiewicza 10 
         
         999
         112 
         56 474 23 57 
         56 472 41 00 (faks)

  SZPITAL POWIATOWY
  13-300 Nowe Miasto Lubawskie, ul. Mickiewicza 10

  • 56  472 41 00
  • 56  474 23 58 (faks)

  POWIATOWY LEKARZ WETERYNARII
  13-300 Nowe Miasto Lubawskie, ul. Jagiellońska 24 b

  ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH
  13-306 Kurzętnik, ul. Sienkiewicza 48

  MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ SPÓŁKA Z O.O.
  13- 300 Nowe Miasto Lubawskie, ul. Działyńskich 8a

  • 56 474 24 25
  • 56 474 23 52 (faks)

  POGOTOWIE ENERGETYCZNE
  13 -300 Nowe Miasto Lubawskie, ul. Kościelna 8

  • 991
  • 56 474 24 04

  POWIATOWA STACJA SANITARNO - EPIDEMIOLOGICZNA
  13- 300 Nowe Miasto Lubawskie, ul. Grunwaldzka 3

  POWIATOWY URZĄD PRACY
  13- 300 Nowe Miasto Lubawskie, ul. Grunwaldzka 3

  POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE
  13-300 Nowe Miasto Lubawskie, ul. Grunwaldzka 3 

  POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO
  13-300 Nowe Miasto Lubawskie, ul. Jagiellońska 24D

  Czytaj Więcej o: Dane adresowe
 • Stany gotowości obronnej

  Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 r. w sprawie gotowości obronnej państwa (Dz. U. Nr 219, poz. 2218) obowiązują następujące stany gotowości obronnej państwa:
   
  1. Stan stałej gotowości obronnej państwa – utrzymuje się w czasie pokoju, gdy nie stwierdza się istotnych zagrożeń zewnętrznego bezpieczeństwa państwa. W stanie stałej gotowości obronnej państwa są realizowane zadania:
   - planistyczne,
   - organizacyjne,
   - szkoleniowe,
   - kontrolne,
   mające na celu utrzymywanie w sprawności systemu obronnego państwa.
    
  2. Stan gotowości obronnej państwa czasu kryzysu - wprowadza się w razie zaistnienia zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa wymagającego uruchomienia wybranych elementów systemu obronnego lub realizacji zadań ustalonych dla tego stanu. W stanie gotowości obronnej państwa czasu kryzysu są realizowane zadania zapewniające przygotowanie do przeciwdziałania zewnętrznym zagrożeniom bezpieczeństwa państwa oraz usuwania skutków ich wystąpienia.
    
  3. Stan gotowości obronnej państwa czasu wojny - wprowadza się w celu odparcia bezpośredniej zbrojnej napaści na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub gdy z umów międzynarodowych wynika zobowiązanie do wspólnej obrony przeciwko agresji. W stanie gotowości obronnej państwa czasu wojny realizuje się zadania umożliwiające przeprowadzenie powszechnej mobilizacji, wprowadzenie stanu wojennego oraz pełne rozwinięcie systemu obronnego państwa do odparcia agresji militarnej.
  Czytaj Więcej o: Stany gotowości obronnej