Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

XXX Sesja Rady Powiatu

XXX Sesja Rady Powiatu

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 920) oraz art. 15zzx ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywoływanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1842) zwołuję XXX Sesję Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim, która odbędzie się 29 kwietnia 2021 roku o godzinie 14.00 w zdalnym trybie obradowania. Sesja zostanie przeprowadzona jako wideokonferencja bez udziału publiczności i mediów, obrady będzie prowadził Przewodniczący Rady Powiatu z siedziby Starostwa Powiatowego przy ul. Rynek 1, 13-300 Nowe Miasto Lubawskie. Obrady będą rejestrowane za pomocą urządzeń nagrywających obraz i dźwięk oraz transmitowane online za pośrednictwem strony https://crv.pl/transmisja-warminskomazurskier-rada_powiatu_w_nowym_miescie_lubawskim 

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad XXX Sesji Rady Powiatu.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Powołanie Sekretarza obrad.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Przyjęcie protokołu z XXIX Sesji Rady Powiatu.
 6. Sprawozdanie z prac Zarządu.
 7. Wnioski, interpelacje i zapytania radnych.
 8. Roczne sprawozdania z działalności:
  - Domu Pomocy Społecznej w Grodzicznie,
  - Domu Dziecka w Pacółtowie,
  - Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Nowym Mieście Lubawskim,
  - Warsztatu Terapii Zajęciowej w Nowym Mieście Lubawskim.
 9. Przerwa.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXV/159/2020 Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 10 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej powiatu nowomiejskiego na lata 2021 – 2034 ze zm.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w planie dochodów i wydatków w uchwale nr XXV/160/2020 Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 10 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu nowomiejskiego na 2021 r. ze zm.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2020 dla Powiatu Nowomiejskiego.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajem lokali użytkowych nr 210 i nr 210a w budynku administracyjno – biurowym przy ul. Grunwaldzkiej 3 w Nowym Mieście Lubawskim.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udział Powiatu Nowomiejskiego w projekcie pn. „Akademia samorządowa: Dostępność plus – podlaskie i warmińsko – mazurskie”.
 15. Odpowiedzi na wnioski i zapytania radnych.
 16. Sprawy różne.
 17. Zakończenie obrad XXX Sesji Rady Powiatu.

Przewodniczący Rady Powiatu
Kazimierz Wiśniewski

Przed sesją o godz. 13.00 odbędzie się wspólne zdalne posiedzenie komisji stałych Rady Powiatu.

Sporządziła: Anna Andrzejczak

Kontakt

POWIAT NOWOMIEJSKI

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
(adres URI skrytki: /spnml/ESP)
Starostwo Powiatowe
tel. 56 472 42 20, faks 56 472 42 22
sekretariat@powiat-nowomiejski.pl
Wydział Geodezji i Nieruchomości
tel. 56 472 42 33, 34, 35, 36
ewidencja@powiat-nowomiejski.pl
Wydział Zarządzania Kryzysowego
tel. 56 474 44 00, faks 56 474 44 55
kryzys@powiat-nowomiejski.pl

Administrator strony
orka@powiat-nowomiejski.pl

Banery/Logo