środa, 20 grudzień 2017 13:50

Wyróżnienie za kwalifikację wojskową w 2017

Napisane przez

7 grudnia 2017 podczas corocznej odprawy organizowanej przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Warmińsko – Mazurskiego  Urzędu Wojewódzkiego z pracownikami Starostw  Powiatowych naszego województwa, wykonujących zadania związane z obroną cywilną, zarządzaniem kryzysowym i sprawami obronnymi w zakresie podsumowania realizacji zadań w roku 2017 i wytyczenia kierunków na rok następny, Artur Chojecki, Wojewoda Warmińsko – Mazurski wyróżnił Andrzeja Ochlaka, Starostę Nowomiejskiego za sprawną organizację i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w 2017 r. Z tej okazji W imieniu Wojewody na ręce pracowników naszego Starostwa statuetkę wręczył Krzysztof Kuriata, Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego.

Czytany 416 razy