wtorek, 30 styczeń 2018 13:36

Podpisanie umowy na wykonanie robót budowlanych

Napisane przez

23 stycznia 2018 r. Powiat Nowomiejski reprezentowany przez Zarząd Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim w imieniu którego działa Przewodniczący Zarządu p. Andrzej Ochlak oraz Członek Zarządu p. Katarzyna Trzaskalska przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu p. Haliny Bartkowskiej, podpisał umowę na wykonanie robót budowlanych na zadaniu „Przebudowa i rozbudowa w ramach modernizacji istniejącego budynku szpitala powiatowego w Nowym Mieście Lubawskim” z wykonawcą wybranym w przetargu nieograniczonym – Lubawskim Przedsiębiorstwem Budowlanym Zdzisław Wierzbowski reprezentowanym przez Właściciela. Zakres prac budowlanych ma na celu dostosowanie obiektu – budynku chirurgii do wymagań obowiązujących przepisów, wymogów technologicznych właściwych dla obiektów opieki zdrowotnej oraz koniecznością dostosowania do programu użytkowego wynikającego z potrzeb szpitala. W tym samym dniu zostały również podpisane umowy na usługę wykonywania obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją przedmiotowej inwestycji w zakresie robót budowlanych oraz robót sanitarnych z Biurem Usług  Inwestycyjno – Projektowych inż.  Zygfryd Filanowski z Brodnicy, a w zakresie robót elektrycznych z Zakładem Instalatorstwa Elektrycznego Kłosowski Wojciech z Nowego Miasta Lubawskiego.
Przekazanie budynku szpitala do realizacji – przejęcie placu budowy nastąpiło 24 stycznia 2018. Termin wykonania robót budowlanych przewidziany jest na 300 dni od daty podpisania umowy.

Czytany 474 razy