środa, 28 luty 2018 13:48

Kwalifikacja wojskowa 2018

Od 30 stycznia 2018 na terenie kraju ruszyła kwalifikacja wojskowa. W przypadku powiatu nowomiejskiego Powiatowa Komisja Lekarska w Nowym Mieście Lubawskim pracować będzie w terminie od 28.03.2018 do 20.04.2018 w lokalu Zespołu Szkół im. C.K. Norwida w Nowym Mieście Lubawskim, przy ul. 3 Maja 24 w Nowym Mieście Lubawskim.
Każda z osób podlegających kwalifikacji woskowej otrzyma z właściwego urzędu miasta lub gminy (w zależności od miejsca zameldowania) imienne wezwanie do stawienia się przed Powiatową Komisją Lekarską w Nowym Mieście Lubawskim.

Stawiennictwo jest obowiązkowe.

Celem kwalifikacji wojskowej jest określenie fizycznej i psychicznej zdolności do czynnej służby wojskowej mężczyzn i kobiet podlegających temu obowiązkowi oraz osób zgłaszających się w trybie ochotniczym do pełnienia czynnej służby wojskowej.

Terminarz wzywania według miejsca zamieszkania:

 1. Gmina Nowe Miasto Lubawskie  28 - 30 marca 2018
 2. Gmina Kurzętnik 4 - 5 kwietnia 2018
 3. Gmina  Grodziczno  6 - 9 kwietnia 2018
 4. Gmina Biskupiec  10 - 13 kwietnia 2018
 5. Gmina Miejska Nowe Miasto Lubawskie  16 - 18 kwietnia 2018
 6. Dzień dodatkowy - kobiety 19 kwietnia 2018
 7. Dzień dodatkowy -  mężczyźni 20 kwietnia 2018

Do stawienia się do kwalifikacji wojskowej w tym okresie wzywa się:

 • mężczyzn urodzonych w 1999 r.,
 • mężczyzn urodzonych w latach 1994 – 1998, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do służby wojskowej,
 • osoby urodzone w latach 1997 – 1998, które zostały uznane przez powiatową komisję lekarską za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia,
 • kobiety urodzone w latach 1994 – 1999, posiadające kwalifikacje przydatne
 do czynnej służby wojskowej, oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2017/2018 kończą naukę w szkołach lub uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz kierunkach psychologicznych,
 • osoby, które ukończyły 18 rok życia i zgłosiły się ochotniczo do pełnienia służby wojskowej, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

Osoba zgłaszająca się do kwalifikacji wojskowej winna przedstawić:

 • dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości,
 • dokument potwierdzający przyczyny niestawienia się do kwalifikacji wojskowej, jeśli stawienie się do kwalifikacji wojskowej w terminie określonym w wezwaniu nie było możliwe,
 • posiadaną dokumentacją medyczną, w tym wyniki badań specjalistycznych, przeprowadzonych w okresie dwunastu miesięcy przed dniem stawienia się do kwalifikacji wojskowej,
 • aktualną fotografię o wymiarach 3 x 4 cm, bez nakrycia głowy,
 • dokumenty potwierdzające poziom wykształcenia lub pobieranie nauki oraz posiadane kwalifikacje zawodowe.
Czytany 1413 razy

Skomentuj

Upewnij się, że pola oznaczone wymagane gwiazdką (*) zostały wypełnione. Kod HTML nie jest dozwolony.