środa, 04 lipiec 2018 09:42

Ogłoszenie Starosty o rozpoczęciu prac geodezyjnych

Zgodnie z art. 24a ust.2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (j.t. Dz.U. z 2016 r., poz. 1629 ze zm.) Starosta Nowomiejski informuje o rozpoczęciu prac geodezyjnych polegających na modernizacji ewidencji gruntów i budynków, prowadzonej dla jednostki ewidencyjnej Kurzętnik - 281204_2, która zostanie przeprowadzona zgodnie z zasadami określonymi w art. 24a ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (j.t. Dz. U. z 2016 r., poz. 1629 ze zm.) oraz §55-§57 Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (j.t. Dz.U. z 2016 r., poz. 1034).
Działania modernizacyjne dotyczyć będą gruntów (granic obrębów ewidencyjnych, działek ewidencyjnych, użytków gruntowych, klasyfikacji gleboznawczej zmienionych użytków gruntowych, praw do nieruchomości gruntowych), budynków i obiektów trwale związanych z budynkami, nieruchomości lokalowych i podmiotów ujawnionych w ewidencji.
Po zakończeniu prac geodezyjnych projekt operatu opisowo - kartograficznego będzie wyłożony do wglądu zainteresowanych na okres 15 dni roboczych, w siedzibie Starostwa Powiatowego w Nowym Mieście Lubawskim. Informacje o miejscu i terminie wyłożenia będą podane w siedzibie Starostwa Powiatowego w Nowym Mieście Lubawskim i w siedzibie Urzędu Gminy w Kurzętniku oraz ogłoszone w prasie o zasięgu krajowym na co najmniej 14 dni przed dniem wyłożenia. Każdy, czyjego interesu prawnego dotyczą dane ujawnione w projekcie operatu opisowo-kartograficznego, będzie mógł w okresie wyłożenia projektu do wglądu zgłaszać uwagi do tych danych.

Czytany 467 razy

Skomentuj

Upewnij się, że pola oznaczone wymagane gwiazdką (*) zostały wypełnione. Kod HTML nie jest dozwolony.