Aktualności_1

Aktualności_1

środa, 22 maj 2019 13:16

XII edycja konkursu „Las bez tajemnic"

Napisane przez

W dniu 21 maja 2019 r. w Leśniczówce Grabiny odbyła się XII edycja konkursu „Las bez tajemnic”. Impreza adresowana jest do uczniów szkół podstawowych z terenu powiatów nowomiejskiego i brodnickiego. Organizatorem głównym jest Szkoła Podstawowa Nr 2 w Brodnicy, zaś partnerami: Lasy Państwowe, w szczególności Nadleśnictwo Brodnica, Nadleśnictwo Jamy, Nadleśnictwo Iława, Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lubawskim, Starostwo Powiatowe w Brodnicy, Urząd Gminy w Biskupcu oraz lokalne koła Polskiego Związku Łowieckiego. Konkurs ten, rozgrywany na szczeblu powiatowym, zyskał już wielkie uznanie, czego dowodem jest liczba uczestniczących szkół, która była ograniczona możliwościami miejsca do 22, a zgłoszeń było znacznie więcej. Tegoroczne zmagania przebiegały pod hasłem znajomości i ochrony grzybów.
Od godz. 10.00 leśniczówka w Grabinach gościła uczestników na ścieżce przyrodniczo-leśnej, we wiacie Jarzębinka.
Po oficjalnym przywitaniu gości przez gospodarza miejsca, Nadleśniczego Nadleśnictwa Brodnica Pana Grzegorza Karolaka przystąpiono do części konkursowej. Drużyny miały do wykonania niełatwe zadania: po pierwsze rozwiązanie dość trudnego testu wiedzy z zakresu leśnictwa, łowiectwa i ochrony przyrody, po drugie – wykonanie zadań wymagających wiedzy o procesach zachodzących w lesie, występujących tam gatunkach i związkach pomiędzy nimi. Komisja konkursowa miała sporo pracy z oceną pracy uczniów, lecz wielką satysfakcję sprawiał prezentowany poziom wiedzy, który trzeba ocenić jako wyjątkowo wysoki. Takiego zasobu informacji o lesie, leśnictwie i przyrodzie mogłaby pozazdrościć większość naszego dorosłego społeczeństwa. W ramach części plastycznej oceniano modele krajowych grzybów: wykonane różnymi technikami, lecz bardzo estetyczne i oddające cechy swych pierwowzorów.
Tradycją tego konkursu jest jego luźna, piknikowa atmosfera. To chyba właśnie ona przyciąga do Grabin z roku na rok rosnącą liczbę szkół. Tym razem również organizatorzy nie zawiedli: był obfity poczęstunek: grochówka, potrawy z grilla i ogniska oraz oczywiście napoje i słodycze. O łowiecką atmosferę zadbali sygnaliści, którzy poprzez odtrąbienie dawali sygnały rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych etapów imprezy. Odbył się pokaz broni myśliwskiej. Uczestnicy mogli ponadto spróbować sił w strzelaniu z wiatrówki. Bardzo ciekawa była prezentacja sprzętu i technik pozyskiwania drewna: od ścinki i przygotowania pni po załadunek specjalistycznym chwytakiem. Można było skonfrontować te nowoczesne sposoby zrywki i cięcia drewna z tradycyjnymi: przygotowane były kłody i ręczne piły, z pomocą których uczestnicy starali się je pociąć, co nie okazywało się wcale łatwe i lekkie.
Po podsumowaniu rezultatów zmagań ogłoszono następujące wyniki końcowe:
- I miejsce – Szkoła Podstawowa w Marzęciach,
- II miejsce – Szkoła Podstawowa Nr 2 w Brodnicy,
- III miejsce – Szkoła Podstawowa Nr 4 w Brodnicy.

Zaszczytnym tytułem „Czarodzieja Lasu”, osobą która osiągnęła najlepszy wynik w części wiedzowej o lesie, został uhonorowany uczeń Szkoły Podstawowej w Marzęciach – Jakub Piotrowicz.

Nastąpiła miła chwila wręczania nagród, hojnie ufundowanych przez sponsorów i jednostki wspierające akcję. Każdy otrzymał piękny upominek, były też nagrody dla szkół i drobne upominki dla sponsorów i osób wspierających. Starostwo Powiatowe ufundowało dla zwycięskich szkół budki lęgowe dla ptaków, domki dla owadów oraz zestawy edukacyjne, związane z przyrodą i ekologią. Uczestnicy dostali również albumy przyrodnicze o powiecie nowomiejskim.

Impreza przebiegła w niezwykle miłej i sympatycznej atmosferze i z pewnością jej kontynuacja w przyszłym roku przyciągnie jeszcze większą liczbę uczestników, którzy będą chcieli zaprezentować swą wiedzę o lesie i udowodnić, że zgodnie z hasłem imprezy las nie ma przed nimi tajemnic.

Tekst i zdjęcia: OŚ

16 maja 2017 r. w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Jamielniku odbył się kolejny, XVI Powiatowy Happening Ekologiczny dla uczniów klas I-III. W tym roku został on przeprowadzony pod hasłem „Co brzęczy w ulu i śpiewa w lesie”, gdyż myślą przewodnią tegorocznej edycji jest edukacja w zakresie wiedzy o ptakach i owadach.
Udział wzięły zespoły ze szkół podstawowych z Gwiździn, Nowego Grodziczna, Radomna i Jamielnika. Uczniowie byli przebrani za owady – pszczoły i biedronki. Każda z grup prezentowała swoje ekologiczne hasło oraz plakat. Wspólnie odśpiewano i odtańczono na wstępie piosenkę ekologiczną.
Następnie przeprowadzono część edukacyjną w postaci pogadanek, prezentacji i dyskusji. Pomagali w tym zaproszeni pracownicy m.in. Starostwa Powiatowego w Nowym Mieście Lubawskim, którzy przeprowadzili dwie prelekcje w wykorzystaniem prezentacji multimedialnej: o roli owadów w przyrodzie, ze szczególnym uwzględnieniem roli pszczół w zapylaniu roślin oraz o ochronie ptaków dziuplastych – rola budek lęgowych. Pani Kinga Sulej z Nadleśnictwa Jamy opowiedziała dzieciom, co ciekawego dzieje się wiosną w lesie. Niezmiernie interesujące zajęcia poprowadził Pan Sławomir Samulski – lokalny pszczelarz. Przedstawił z wykorzystaniem modelu ula z żyjącym rojem pszczół proces wytwarzania miodu i produktów pszczelich. Opowiedział wiele ciekawostek o życiu pszczół, pokazał też narzędzia i ubrania pszczelarza. Następnie miały miejsce pouczające zabawy w segregowanie śmieci i recykling. Równolegle odbyły się warsztaty plastyczne: rysunki i tworzenie maskotki pszczoły. Na zakończenie, po poczęstunku, dokonano wręczenia nagród i podziękowań. Niestety z powody niesprzyjającej pogody – nie zasadzono tradycyjnie przed szkołą drzewka. Zostanie to dokonane w najbliższym sposobnym terminie, gdyż upamiętniające happening drzewko – tym razem w postaci jarzębu szwedzkiego tawułę japońską, zostało ufundowane przez Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lubawskim. Pozostałe szkoły również otrzymały od Starostwa sadzonki drzew do zasadzenia przy swoich szkołach. Wszystkie szkoły otrzymały również budki lęgowe dla ptaków typ A do rozwieszenia na terenach przyszkolnych. Dzieci z przyjezdnych szkół otrzymały też albumy o przyrodzie powiatu nowomiejskiego. Należy podkreślić, że jak zwykle impreza była świetnie przygotowana. Wystrój Sali, bogactwo elementów przyrodniczych, urozmaicony i bardzo ciekawy program nakazują wyrazić słowa wielkiego uznania dla organizatorów i ich zaangażowania. Wielkie zaciekawienie dzieci zajęciami podczas happeningu i uśmiechnięte buzie świadczą o potrzebie organizacji takich imprez. Happening ekologiczny w Jamielniku od lat należy do najciekawszych i najlepiej zorganizowanych imprez ekologicznych w województwie.

 

Tekst i zdjęcia: Krzysztof Puwalski

piątek, 10 maj 2019 15:00

Narodowy Dzień Zwycięstwa

Napisane przez

8 maja 2019 w Nowym Mieście Lubawskim obchodzono Narodowy Dzień Zwycięstwa. Święto państwowe upamiętniające zakończenie II wojny światowej w Europie, obchodzone po podpisaniu Aktu Kapitulacji III Rzeczy 8 maja 1945, o godzinie 23.01 (czasu środkowo europejskiego) w Berlinie. Po uroczystej mszy świętej w intencji ojczyzny w nowomiejskiej bazylice władze Powiatu Nowomiejskiego oraz Miasta Nowego Miasta Lubawskiego, duchowni, delegacje z pocztami sztandarowymi z instytucji państwowych, uczniowie nowomiejskich szkół, harcerze, kombatanci, przedstawiciele mniejszości narodowych udali się w pochodzie do miejsc pamięci. Kwiaty złożono w miejscu siedziby Selbstschutzu oraz pod pomnikiem tragicznie pomordowanych ofiar 7 grudnia 1939.

Tekst i zdjęcia: OP

piątek, 26 kwiecień 2019 10:26

Informacja z VII Sesji Rady Powiatu

Napisane przez

Podczas VII Sesji Rady Powiatu w dniu 25 kwietnia 2019 r. uhonorowano ucznia klasy maturalnej Zespołu Szkół im. C. K. Norwida w Nowym Mieście Lubawskim – Mateusza Czarnomskiego. Mateusz jest laureatem Konkursu Chemicznego „Wygraj indeks” organizowanego przez Wydział Chemiczny Politechniki Gdańskiej. Zajął także I miejsce na etapie okręgowym XXVII edycji Olimpiady Promocji Zdrowego Stylu Życia PCK. Gratulacje otrzymały również jego nauczycielki prowadzące – pani Alina Dziekońska oraz pani Paulina Orłowska.
Na sesję przybył również pan Mirosław Raduszewski – Dyrektor Kontraktu, PORR (Polska) S.A. Pan Raduszewski przedstawił informację na temat budowy obwodnicy Nowego Miasta Lubawskiego. Koszt budowy obwodnicy długości 18 kilometrów to 318 193 128 zł. Planowany termin zakończenia - 1 czerwca 2021 r. Zadanie jest realizowane w systemie „projektuj i wybuduj”. W ramach zadania oprócz budowy jezdni o szerokości 2 x 3,50 m plus 3,50 m, wybudowanych zostanie 8 wiaduktów drogowych, 1 most i 4 przejścia dla zwierząt.
Dodatkowym punktem, o który rozszerzono porządek obrad sesji, była informacja o sytuacji strajkowej w jednostkach oświatowych podległych staroście. Dyrektorzy szkół ponadpodstawowych – pani Barbara Przeradzka – Martko i pan Mirosław Wodara poinformowali, że w szkołach trwa akcja strajkowa. W tej chwili ma formę strajku rotacyjnego. Jednak wszystko wskazuje na to, że od najbliższej soboty strajk będzie zawieszony, zgodnie z decyzją Przewodniczącego ZNP. Na chwilę obecną nie ma zagrożenia, żeby matury nie odbyły się zgodnie z planem. Rady klasyfikacyjne odbyły się zgodnie z procedurami. Powołano zespoły nadzorujące egzaminy pisemne oraz komisje egzaminacyjne do przeprowadzenia egzaminów ustnych.

Tekst i zdjęcia: BR

12 kwietnia 2019 r. odbyło się szkolenie pt.: „Motywowanie sprawcy przemocy do zmiany” zorganizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Mieście Lubawskim. Osobą prowadzącą była Pani Danuta Górny - psycholog. Szkolenie przeznaczone było dla pracowników socjalnych Ośrodków Pomocy Społecznej, członków zespołów interdyscyplinarnych, kuratorów sądowych, funkcjonariuszy policji i osób pracujących w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Ww. spotkanie cieszyło się bardzo dużym zainteresowaniem. Uczestnicy wyrazili chęć brania udziału w szkoleniach związanych z podobną tematyką.

niedziela, 14 kwiecień 2019 19:42

9. Jarmark Wielkanocny - 14.04.2019

Napisane przez

Już po raz IX Starostwo Powiatowe przy udziale Urzędu Miasta zorganizowało Jarmark Wielkanocny. Oczywiście, jak przystało na Jarmark Wielkanocny, na rynku nowomiejskim stanęły kramy z biżuterią, rękodziełem artystycznym i świątecznymi prezentami. Przeważały stoiska z ozdobami wielkanocnymi. Na jarmarku można było nabyć wędliny, sery i chleb, ale również nietypowe produkty: chałwę i wyroby litewskie. Nie zawiedli lokalni rękodzielnicy, którzy promowali wykonane przez siebie rękodzieło artystyczne. Tradycją tej imprezy są występy wokalne dzieci z Miejskiego Centrum Kultury z Nowego Miasta Lubawskiego, które dumnie prezentowały talent wokalny wystawcom i odwiedzającym jarmark. 

1. Roksana Kłosowska
2. Aleksandra Jaroszewska
3. Magdalena Jaroszewska
4. Maria Makowska
5. Małgorzata Żurawska
6. Iga Nowicka

Po raz kolejny Starosta Nowomiejski Andrzej Ochlak wraz z dyrektorem Zespołu Szkół Zawodowych z Kurzętnika Mirosławem Wodara częstował wielkanocnymi specjałami. W tym roku był to wielkanocny pasztet.
Niespodzianką był konkurs dla 5 zespołów spośród zwiedzających , których zadaniem było wykonanie Ekologicznej ozdoby Wielkanocnej. Jury na czele Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa przyznało nagrody dla wszystkich uczestników konkursu.

Z okazji jarmarku Starostwo Powiatowe ogłosiło powiatowe konkursy plastyczne dla uczniów szkół podstawowych, których rozstrzygnięcie odbyło się na rynku nowomiejskim. Spośród 131 prac plastycznych nadesłanych do siedziby urzędu komisja wyłoniła następujące prace:
W kategorii kl. I-III „Pisanka Wielkanocna”
1. Agata Bernaciak SP Biskupic
2. Marcel Malinowski SP Brzozie Lubawskie
3. Kaja Czajkowska SP Brzozie Lubawskie
4. Olga Płachecka ZS w Bielicach
5. Ewa Lizak SP Ostrowite
6. Adrianna Wydrachowska SP nr 1 w Nowym Mieście Lubawskim
7. Dominika Woźniak SP w Szwarcenowie
8. Wiktoria Schufreida SSP w Tylicach
9. Mateusz Szymański SP w Bratianie
10. Julia Mróz SP nr 1 w Nowym Mieście Lubawskim

W kategorii kl. IV-VIII „Palma Wielkanocna”
1. Roksana Cegielska SP Brzozie Lubawskie
2. Wiktor Zieliński SP Brzozie Lubawskie
3. Karolina Truszczyńska SSP w Tylicach
4. Julia Lubczyńska SP nr 3 w Nowym Mieście Lubawskim
5. Sebastian Nawrocki SP Brzozie Lubawskie
6. Piotr Waruszewski SP Brzozie Lubawskie
7. Natalia Starościak SP Łąkorz
8. Kinga Michalska SP Tereszewo
9. Alicja Martewicz SP Szwarcenowo
10. Sebastian Golubski SP Brzozie Lubawskie
11. Aleksandra Kowalska SP Zwiniarz

Warto wspomnieć o tradycyjnym już konkursie rozstrzygniętym wśród wystawców . w tym roku statuetka za najładniejszą ozdobę wielkanocną trafiła do pani Agnieszki Śmiechowskiej. Piękna wiosenna pogoda sprzyjała organizacji jarmarku wystawcom i ich klientom.

Tekst: OP, zdjęcia: ORKA

W dniu 6 kwietnia 2019 r. w godzinach 10.00-14.00 odbyło się szkolenie „Mutyzm wybiórczy jako zaburzenie lękowe. Terapia dziecka z mutyzmem wybiórczym”, które zostało zorganizowane z inicjatywy Powiatowego Centrum Rozwoju Edukacji w Nowym Mieście Lubawskim.
Szkolenie objęte zostało patronatem Stowarzyszenia „Polskiego Towarzystwa Mutyzmu Wybiórczego”. Osobą prowadzącą była Pani Anna Łąpieś - członkini Stowarzyszenia Polskiego Towarzystwa Mutyzmu Wybiórczego, rodzic dziecka z mutyzmem wybiórczym, uczestniczka certyfikowanych szkoleń z zakresu mutyzmu wybiórczego, koordynator elbląskiej grupy wsparcia dla rodziców dzieci z mutyzmem wybiórczym.
Szkolenie przeznaczone było jest dla nauczycieli i specjalistów szkolnych, specjalistów z poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz rodziców dzieci z mutyzmem wybiórczym. Celem szkolenia było popularyzowanie wiedzy z zakresu przyczyn MW, objawów oraz pomocy dzieciom i młodzieży z mutyzmem wybiórczym.
Mutyzm wybiórczy to zaburzenie lękowe, które pojawia się najczęściej między drugim a piątym rokiem życia. Dziecko z MW swobodnie rozmawia w domu, ale milczy lub nie rozmawia swobodnie w przedszkolu, szkole czy też w innych sytuacjach społecznych.
Więcej o MW można znaleźć na http://www.mutyzm.org.pl/

Program szkolenia obejmował następujące zagadnienia:
Część I.
1. Definicja, istota i przyczyny mutyzmu wybiórczego (MW).
2. Czynniki wpływające na pojawienie się MW.
3. Kluczowe objawy i cechy dziecka z MW.
4. Mutyzm wybiórczy ciężkiego i lekkiego stopnia.
5. Zaburzenia współwystępujące z MW.
6. Proces diagnostyczny dziecka z MW.
Część II.
1. Obszary, metody i sposoby terapii.
2. Planowanie terapii dziecka z MW w środowisku domowym i w placówce.
3. Podstawowe zasady pracy terapeutycznej z dzieckiem.
4. Terapia MW u nastolatków.
5. Farmakoterapia w leczeniu MW.
6. Skuteczność terapii grupowej i terapii „gabinetowej”.
7. Najczęściej popełniane błędy i przyczyny niepowodzeń w terapii MW.
Część III.
Pytania uczestników warsztatów.

W szkoleniu wzięło udział 60 osób, co przeszło nasze najśmielsze oczekiwania.
Szkolenie wpisuje się w ideę edukacji włączającej i jest jednym z kilku zadań, które PCRE realizuje w tej kwestii w tym roku szkolnym. Przy okazji, że kwiecień jest miesiącem świadomości autyzmu, na znak solidarności z osobami z autyzmem każdy uczestnik otrzymał niebieskie serduszko, a ekipa PCRE była w niebieskich koszulkach.
Dziękujemy wszystkim za udział w szkoleniu. Zapraszamy do galerii na profilu PCRE

Nowe Miasto Lubawskie, 6.04.2019

Iwona Krajewska
Powiatowe Centrum Rozwoju Edukacji
ul. 3 Maja 25, 13-300 Nowe Miasto Lubawskie
tel. 56 4726038
http://www.ppp-nml.pl/
e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

poniedziałek, 08 kwiecień 2019 10:47

Powiatowy Konkurs Ortograficzny "O Złote Pióro Starosty"

Napisane przez

4 kwietnia 2019 r. w Szkole Podstawowej w Nowym Grodzicznie odbyły się powiatowe eliminacje konkursu ortograficznego ,,O Złote Pióro Starosty”. Do rywalizacji stanęło 40 uczniów- laureatów eliminacji miejskich i gminnych w następujących kategoriach: szkoły podstawowe kl. IV-VI, szkoły podstawowe kl. VII-VIII i III Gimnazjum oraz szkoły ponadpodstawowe. Teksty dyktand na powiatowe eliminacje przygotował ODN w Elblągu.

Zwycięzcy poszczególnych kategorii:
1. Szkoły podstawowe kl. IV-VI :
I miejsce - Magdalena Grzywacz - Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Nowym Mieście Lubawskim
II miejsce - Martyna Leśniewska - Zespół Szkół Podstawowych w Szwarcenowie
III miejsce - Aleksandra Kowalczyk - Szkoła Podstawowa w Zwiniarzu
2. Szkoły Podstawowe kl. VII-VIII i III Gimnazjum:
I miejsca - Dorota Figurska - Szkoła Podstawowa w Brzoziu Lubawskim
II miejsca - Zuzanna Nowak - Szkoła Podstawowa w Grodzicznie
III miejsca - Wiktoria Kiełbowicz - Społeczna Szkoła Podstawowa w Tylicach
3. Szkoły ponadpodstawowe:
I miejsce - Olga Górzyńska- Liceum Ogólnokształcące im. C. K. Norwida w Nowym Mieście Lubawskim
II miejsce - Michalina Cherkowska- Liceum Ogólnokształcące im. C.K. Norwid w Nowym Mieście Lubawskim
III miejsce - Oliwia Trzcińska- Liceum Ogólnokształcące im. C.K. Norwid w Nowym Mieście Lubawskim


Wszystkim zwycięzcom nagrody w postaci piór i długopisów ufundował Starosta Nowomiejski- Andrzej Ochlak. Laureatom konkursu życzymy dalszych sukcesów w zmaganiach ortograficznych.

Tekst i zdjęcia: OP

3 kwietnia 2019 r. Starostwo Powiatowe we współpracy z Ośrodkiem Szkolenia Zawodowego War-Motor z Nowego Miasta Lubawskiego zorganizowało kolejne powiatowe eliminacje do Warmińsko- Mazurskiego Turnieju Motoryzacyjnego. Do rywalizacji stanęły cztery drużyny, po dwie ze szkoły ponadpodstawowej z Kurzętnika i z Nowego Miasta Lubawskiego. Turniej składał się z siedmiu konkurencji: testu z wiedzy ogólnej o ruchu drogowym, testu skrzyżowań, testu z historii motoryzacji, sprawdzianu z umiejętności udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, obsługi codziennej samochodu, jazdy sprawnościowej motorowerem, jazdy sprawnościowej samochodem z tzw. „talerzem Stewarta” . Sędzią głównym turnieju był Paweł Kamiński z Komendy Powiatowej Policji w Nowym Mieście Lubawskim, a wspomagał go Andrzej Kirzeniewski z Ośrodka Szkolenia Kierowców Auto Lider. Sędziami w konkurencji pomocy przedmedycznej byli Halina Kleinowska z Polskiego Czerwonego Krzyża oraz Adrian Skirgajło z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej. Zwycięzcą już po raz kolejny została drużyna z Zespołu Szkół Zawodowych z Kurzętnika, jednak tym razem z niewielką różnicą punktów. O zwycięstwie zadecydowały punkty z jazdy sprawnościowej z „talerzem Stewarta” , która wymaga wielkiej precyzji oraz opanowania. Reprezentacja Zespołu Szkół Zawodowych z Kurzętnika za zajęcie I miejsca otrzymała puchar Starosty Nowomiejskiego oraz bon szkoleniowy o wartości 1200 zł ufundowany przez Ośrodek Szkolenia Zawodowego War- Motor w Nowym Mieście Lubawskim. Pozostałe drużyny zostały nagrodzone rzeczowymi nagrodami zakupionymi dzięki wsparciu ośrodków Szkoleniowych Kierowców i firm transportowych z terenu powiatu nowomiejskiego. Tymoteusz Ostrowski, Łukasz Ruciński, Patryk Szczawiński, będą reprezentowali powiat nowomiejski na Finale Wojewódzkim. Życzymy powodzenia.

Tekst i zdjęcia: OP

piątek, 29 marzec 2019 11:15

Informacja z VI Sesji Rady Powiatu

Napisane przez

Podczas VI Sesji Rady Powiatu wręczono wyróżnienia laureatom plebiscytu „Gazety Olsztyńskiej” – SuperSołtys 2018”. Wyróżnienia otrzymali: pani Maria NADOLSKA – Sołtys wsi Boleszyn, gmina Grodziczno - tytuł SuperSołtysa województwa warmińsko mazurskiego, pan Piotr HAUZER – Sołtys wsi Linowiec, gmina Grodziczno - tytuł Brązowego Sołtysa województwa warmińsko mazurskiego, pani Anna Lewicka – Sołtys wsi Kurzętnik - tytuł Brązowego Sołtysa powiatu nowomiejskiego. Na sesji przywitano również nowego Zastępcę Komendanta Powiatowego PSP – st. kpt. Krzysztofa Szałkowskiego. Nagranie z sesji dostępne jest na stronie www.crv.pl

Strona 1 z 3