piątek, 29 grudzień 2017 12:21

Zarządzenie w sprawie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej

Napisane przez

ZARZĄDZENIE Nr 114/2017 Starosty Nowomiejskiego z dnia 28 grudnia 2017 roku

w sprawie określenia lokalizacji punktów nieodpłatnej pomocy prawnej oraz harmonogramu wskazującego dni i godziny, w których będzie udzielana nieodpłatna pomoc prawna w 2018 r.    

Na podstawie art. 9 ustawy z dn. 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz.U. z 2015 r., poz. 1255 ze zm.) oraz § 14 ust. 2 pkt 8 Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Nowym Mieście Lubawskim stanowiącego załącznik do uchwały Zarządu Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim nr 52/239/2016 z dnia 18 lutego 2016 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Nowym Mieście Lubawskim Starosta Nowomiejski zarządza, co następuje:

§ 1
W Powiecie Nowomiejskim w roku 2018 prowadzone będą dwa  punkty nieodpłatnej pomocy prawnej w lokalizacjach, dniach i godzinach określonych w poniższym harmonogramie:

1.    Punkt pierwszy:

Lp.

Dzień tygodnia

Lokalizacja punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w poszczególnych dniach tygodnia

Godziny funkcjonowania punktu w  poszczególnych dniach tygodnia

1)

Poniedziałek

Zespół Szkół im. Władysława Jagiełły w Kurzętniku,
ul. Grunwaldzka 37, 13-306 Kurzętnik

od 8.00 do 12.00

2)

Wtorek

Gminne Centrum Kultury
Nowe Miasto Lubawskie z/s
w Mszanowie, ul. Podleśna 1, Mszanowo,
13-300 Nowe Miasto Lubawskie

od 12.00 do 16.00

3)

Środa

Dom Pomocy Społecznej
w Grodzicznie,
Nowe Grodziczno 14b,
13-324 Grodziczno

od 15.00 do 19.00

4)

Czwartek

Gminny Ośrodek Kultury
w Biskupcu, ul. Rynek 4,
13-340 Biskupiec

od 14.00 do 18.00

5)

Piątek

Starostwo Powiatowe
w Nowym Mieście Lubawskim,
ul. Rynek 1, 13-300 Nowe Miasto Lubawskie

od 8.00 do 12.00

 

2. Punkt drugi

 

Lp.

Dzień tygodnia

Lokalizacja punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w poszczególnych dniach tygodnia

Godziny funkcjonowania punktu w  poszczególnych dniach tygodnia

1)

Poniedziałek

Gminny Ośrodek Kultury w Biskupcu,
ul. Rynek 4, 13-340 Biskupiec

od 14.00 do 18.00

2)

Wtorek

Zespół Szkół im. Władysława Jagiełły
w Kurzętniku, ul. Grunwaldzka 37, 13-306 Kurzętnik

od 14.00 do 18.00

3)

Środa

Starostwo Powiatowe
w Nowym Mieście Lubawskim,
ul. Rynek 1, 13-300 Nowe Miasto Lubawskie

od 8.00 do 12.00

Dodatkowo w każdą pierwszą środę miesiąca nie przypadającą w dzień wolny od pracy.

Starostwo Powiatowe
w Nowym Mieście Lubawskim,
ul. Rynek 1, 13-300 Nowe Miasto Lubawskie.

 

od 12.00 do 13.00.

4)

Czwartek

Dom Pomocy Społecznej
w Grodzicznie,
Nowe Grodziczno 14b,
13-324 Grodziczno

od 15.00 do 19.00

5)

Piątek

Gminne Centrum Kultury Nowe Miasto Lubawskie
z/s w Mszanowie, ul. Podleśna 1, Mszanowo,
13-300 Nowe Miasto Lubawskie

od 12.00 do 16.00

 

§ 2
Traci moc Zarządzenie Nr 112/2017 Starosty Nowomiejskiego z dnia 2017 roku w sprawie określenia lokalizacji punktów nieodpłatnej pomocy prawnej oraz harmonogramu wskazującego dni i godziny, w których będzie udzielana nieodpłatna pomoc prawna w 2018 r.    

§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Czytany 1924 razy