POWIAT NOWOMIEJSKI

Dane adresowe służb, inspekcji i straży

POWIATOWE CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO
13-300 Nowe Miasto Lubawskie, ul. Szkolna 5b
KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
13-300 Nowe Miasto Lubawskie, ul. Szkolna 5b
KOMENDA POWIATOWA POLICJI
13-300 Nowe Miasto Lubawskie, ul. Grunwaldzka 6
RATOWNICTWO MEDYCZNE
13-300 Nowe Miasto Lubawskie, ul. Mickiewicza 10 
  • 999
  • 112
  • 56 474 23 57
  • 56 472 41 00 (faks)
SZPITAL POWIATOWY
13-300 Nowe Miasto Lubawskie, ul. Mickiewicza 10
  • 56  472 41 00
  • 56  474 23 58 (faks)
POWIATOWY LEKARZ WETERYNARII
13-300 Nowe Miasto Lubawskie, ul. Jagiellońska 24 b
ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH
13-306 Kurzętnik, ul. Sienkiewicza 48
MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ SPÓŁKA Z O.O.
13-300 Nowe Miasto Lubawskie, ul. Działyńskich 8a
  • 56 474 24 25
  • 56 474 23 52 (faks)
POGOTOWIE ENERGETYCZNE
13 -300 Nowe Miasto Lubawskie, ul. Kościelna 8
  • 991
  • 56 474 24 04
POWIATOWA STACJA SANITARNO - EPIDEMIOLOGICZNA
13-300 Nowe Miasto Lubawskie, ul. Grunwaldzka 3
POWIATOWY URZĄD PRACY
13-300 Nowe Miasto Lubawskie, ul. Grunwaldzka 3
POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE
13-300 Nowe Miasto Lubawskie, ul. Grunwaldzka 3 
POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO
13-300 Nowe Miasto Lubawskie, ul. Jagiellońska 24D