POWIAT NOWOMIEJSKI

Skargi i wnioski

Starosta przyjmuje obywateli w sprawach skarg i wniosków we wtorki, w godzinach 13:00 do 15:15. W przypadku, gdy we wtorek przypada dzień ustawowo wolny od pracy Starosta przyjmuje obywateli w sprawach skarg i wniosków, w następnym dniu roboczym w godzinach 13.00 do 15.15.