Rejestracja pojazdu w Wydziale Komunikacji i Transportu po wcześniejszej rezerwacji wizyty telefonicznie pod numerem 56 47 24 217.
Grafika dekoracyjna

4 października 2022 przedstawiciele Powiatu Nowomiejskiego podpisali umowę o dofinansowanie zadania pod nazwą „E-administracja w Powiecie Nowomiejskim - etap I - sieć strukturalna w budynku przy ul. Rynek 1”.

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - Konkurs Grantowy Cyfrowy Powiat realizowany w Programie Operacyjnym Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Oś V. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia - REACT-EU Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia. Instytucją zarządzająca projektem jest  Centrum Projektów Polska Cyfrowa. Wartość uzyskanego grantu to 131 163,00 zł.
Projekt zakłada modernizację sieci strukturalnej w budynku Starostwa Powiatowego w Nowym Mieście Lubawskim przy ul. Rynek 1 wraz z wykonaniem diagnozy cyberbezpieczeństwa.
Celem projektu jest dostosowanie się do obecnych wymagań w zakresie e-usług, pracy zdalnej w dobie pandemii, zapewnienie ciągłości pracy Urzędu  oraz poprawa bezpieczeństwa przetwarzanych danych. Planowany termin realizacji prac do 4 października 2023.

Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lubawskim, ul. Rynek 1,
13-300 Nowe Miasto Lubawskie, telefon 56 472 42 20,
e-mail: sekretariat@powiat-nowomiejski.pl;

Elektroniczna Skrzynka Podawcza (adres URI skrytki: /spnml/ESP)