piątek, 08 czerwiec 2018 08:22

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym stanowiącej jezioro Rubkowo (wody stojące nieużytki) na okres 10 lat

Na podstawie art.11 ust.2 w związku z art. 13 ust 1,art. 23 ust. 1 pkt 7a, art. 37 ust. 4  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j Dz.U. z 2018, poz 121 ze zm.)
 
 
Lp.
Nr działki
Pow. w ha
Obręb
 Nr KW
Opis nieruchomości
Przeznaczenie
w planie
Wysokość opłaty
z tytułu dzierżawy w zł.
Termin wnoszenia opłat
Uwagi
1
33/1
9,9200
Gwiździny
Księga Gruntowa Gwiździny T. I k.1 z lat 1920-1947
N, Ws
Brak planu zagospodarowania przestrzennego
2.400,00 rocznie
Do 31 marca każdego  roku począwszy od 2018 r.
 
 
 
Wykaz wywieszono na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Nowym Mieście  Lubawskim od dnia 8 czerwca 2018 r. do dnia 29 czerwca 2018 r. oraz informację o wywieszeniu wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej-Gazeta Nowomiejska oraz w sposób zwyczajowo przyjęty przez wywieszenie go na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego oraz stronie internetowej www.powiat-nowomiejski.pl  oraz Biuletyn Informacji Publicznej Warmińsko - Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie.
Czytany 1297 razy

Skomentuj

Upewnij się, że pola oznaczone wymagane gwiazdką (*) zostały wypełnione. Kod HTML nie jest dozwolony.